Het Lightning Network

Waarom zou het Lightning Network noodzakelijk kunnen zijn voor de toekomst van de cryptocurrencies? Het antwoord op deze vraag bespreken we door de Bitcoin als voorbeeld te nemen. De Bitcoin kampt namelijk met een probleem. Het blockchain-netwerk van de Bitcoin kan per seconde maar zo’n 10 transacties aan. De Blockchain is een ketting van blokken, waarin alle transacties worden opgeslagen. Omdat er beperkte ruimte beschikbaar is in een Block, wordt er aan ongeveer elke tien minuten een nieuw block toegevoegd aan deze ketting. Deze manier van transacties bevestigen is echter niet efficiënt genoeg. Transacties worden te langzaam verwerkt. Daarnaast wordt het verwerken van transacties steeds duurder en moet je een hoge ‘fee’ betalen. Dit komt doordat elke transactie door het Bitcoin netwerk moet worden verwerkt. Het kost dit netwerk veel rekenkracht om al deze data te verwerken, hoe klein de transactie ook is.

Snellere transacties

Daarom is er gezocht naar een oplossing om de transacties sneller te kunnen verwerken. Zo is er een idee bedacht om de blocks groter te maken op de Blockchain zelf. Hiervoor zijn echter nog zwaardere computers nodig. Dit lijkt dus geen goede optie. Een andere partij kwam met het idee om de transacties kleiner te maken. Dit zodat er meer transacties in één block passen en transacties sneller zullen verlopen. Dit laatste idee is via een protocol upgrade, genaamd Segwit, doorgevoerd in het Bitcoin netwerk. Maar mocht de Bitcoin, of andere cryptocurrencies, massaal als betaalmiddel gebruikt gaan worden, dan is dit nog steeds niet voldoende. Tienduizenden tot honderdduizenden transacties per seconde, kan Segwit namelijk niet aan. Een goede oplossing kan in dit geval het Lightning Network zijn.

Hoe werkt het Lightning Network?

Het Lightning Network is een extra laag bovenop de Blockchain en wordt ook wel de “Layer 2 oplossing” genoemd. Het Lightning Network kun je zien als een betalingskanaal. Dit wordt ook wel een “payment-channel” genoemd. Zo’n betalingskanaal moet door de cryptomunt worden geopend. Alle tussentijdse transacties worden vervolgens door het Lightning Network verwerkt. Als het kanaal wordt afgesloten, wordt het eindsaldo van alle transacties in dat betalingskanaal in één keer door de cryptomunt verwerkt. Met de invoering van het Lightning Network, hoeft de Blockchain van een cryptomunt dus niet langer alle transacties stuk voor stuk te verwerken. Het verwerken van één grote transactie, gaat veel sneller dan het verwerken van vele (kleine) transacties. Het verwerken van één transactie kost het blockchain netwerk dan ook een stuk minder rekenkracht. Dit maakt het mogelijk om vrijwel onbeperkte hoeveelheden transacties te doen. Hierdoor wordt het Bitcoin-netwerk veel sneller.

De voordelen van het Lightning Network

Het Lightning Network maakt transacties niet alleen veel sneller. De betalingskanalen van het Lightning Network maken de transacties ook een stuk goedkoper en anoniemer. Goedkoper, omdat de transacties makkelijker verwerkt kunnen worden en minder rekenkracht kosten. Hierdoor wordt een lagere “fee” gevraagd. Anoniemer, omdat alleen het openen en sluiten van een payment-channel op de Blockchain te zien is. Alle transacties die daarbinnen gebeuren, zijn niet openbaar. Je ziet bij het afsluiten van het betalingskanaal weliswaar dat er Bitcoins zijn afgeschreven of bijgeschreven, maar je kunt niet inzien wie de afzenders en ontvangers van deze af- en bijschrijvingen zijn geweest.

Een netwerk van betalingskanalen

lightning network

Gebruikers van het Lightning Network kunnen onderling betalingskanalen openen voor het doen van directe betalingen. De betalingskanalen kunnen dus onderling met elkaar communiceren. Dit maakt het mogelijk om betalingen door te sturen. Doorsturen van transacties wordt ook wel ‘routeren’ genoemd. Het Lightning Network is als het ware een netwerk van betalingskanalen. Over dit netwerk kunnen betalingen gerouteerd worden. De betalingskanalen in dit netwerk, hebben verbindingen met andere betalingskanalen. Het verkeer loopt over meerdere routes. Hierdoor ontstaat een sterk verweven netwerk. Transacties verlopen daardoor sneller en zijn bovendien betrouwbaarder.

Betalingskanalen delen

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het probleem van de Blockchain wordt verplaatst naar het Lightning Network. Om te voorkomen dat iedereen voor elke transactie een nieuw betalingskanaal aanmaakt, kun je gebruikmaken van het betalingskanaal van iemand anders. Hiervoor betaal je een kleine vergoeding. Je kunt er dus wat aan verdienen door jouw betalingskanalen met anderen te delen. Het Lightning Network is inmiddels operationeel en volop in ontwikkeling. Ook zijn er al Lightning Wallets te verkrijgen die van een steeds betere kwaliteit worden.

Copyright © 2024. All Rights Reserved. FinancialTrading.nl
Secured By miniOrange